Informacja

Ogólne

Biuro Śl.ZPN Podokręg Katowice informuje, że rachunki za m-c listopad 2018 r. (oraz ewentualne zaległe) należy składać w biurze w terminie do 27.11.2018 r. (tj. wtorek) do godz.17:30 – termin ostateczny. Po jego upływie nie będzie możliwości ich przyjęcia i wypłaty ekwiwalentów, co związane jest z rozliczeniami końcowymi z Klubami oraz zamknięciem rozliczeń sędziowskich w roku podatkowym 2018.