Informacja

Ogólne

Drugi termin egzaminu ze znajomości „Przepisów gry w piłkę nożną” został wyznaczony na 22.03.2018 r. o godz. 18.00 w siedzibie Śl. ZPN w Katowicach. W egzaminie mogą wziąć  udział sędziowie którzy go nie zaliczyli lub byli nieobecni (a nieobecność swą usprawiedliwili) w dniach 03.03. i 11.03.2018 r.

Sędziowie którzy brali udział w egzaminie jako kandydaci na asystentów gr II a go nie zaliczyli, chcąc sędziować zawody na szczeblu Śl. ZPN w charakterze asystenta muszą zaliczyć egzamin z teorii.

Drugi termin egzaminu sprawności fizycznej zostanie podany w późniejszym terminie.