sędziowie od III ligi wzwyż opłacają licencję indywidualnie na konto Śl. ZPN (podane na stronie Śl. ZPN) najpóźniej do momentu rozpoczęcia swojej klasy rozgrywkowej sezonu 2022/2023, należność licencyjną za pozostałych sędziów wraz listą wpłaca dany Podokręg do końca sierpnia także, na konto Śl. ZPN (brak wpłaty z danego Podokręgu skutkuje nieuwzględnieniem w obsadzie). W załączniku nowy wniosek licencyjny.

Wniosek licencyjny na sezon 2022/23

Opłaty za licencje sędziowskie
Sędziowie zawodowi – 1.500 zł.
Asystenci zawodowi – 700 zł
Asystenci s.c. (niezawodowi)* – 400 zł
TopAmator A – 1.000 zł.
TopAmator B – 500 zł.
III liga – 300 zł.
IV liga – 200 zł.
klasa okręgowa – 150 zł.
klasa A – 120 zł.
klasa B i C – 100 zł.
Asystenci III i IV liga – 120 zł.
Asystenci okręgowi, pozostali – 60 zł
Próbni** – 10 zł
Ekstraliga kobiet – 170 zł.
I liga kobiet – 120 zł.
II liga kobiet – 100 zł.
Ekstraklasa futsal i piłka plażowa – 300 zł.
I liga futsal i piłka plażowa – 180 zł.

* Dotyczy pozostałych asystentów szczebla centralnego z listy zatwierdzanej przez Zarząd PZPN.
** Próbni sędziowie, ubiegający się o licencję w ciągu pierwszych 24 miesięcy od daty ukończenia kursu sędziowskiego, niezależnie od tego, w jakiej klasie sędziują.