NAJWAŻNIEJSZE ZMIANY W REGULAMINIE RAMOWYM

Ogólne

Zarząd Śląskiego Związku Piłki Nożnej przyjął „Regulamin Ramowy rozgrywek w piłkę nożną” i załączniki do regulaminu z mocą obowiązującą od 1 lipca 2017 roku.


Najważniejsze zmiany w Regulaminie Ramowym:

– w zawodach seniorów – IV liga, Klasa Okręgowa, Klasa A, B i C – drużyny są uprawnione do wymiany siedmiu zawodników przez cały czas trwania zawodów bez prawa ich powrotu do gry, z zastrzeżeniem, że w drugiej połowie zawodów można dokonać jedynie czterech wymian;

– w zawodach Klasy Okręgowej i Klasy A wykreślono zapis o obowiązku gry w ciągu całego meczu zawodników młodzieżowych (od 1 lipca w drużynach Klasy Okręgowej i Klasy A może grać 11 seniorów w podstawowym składzie, a 7 seniorów przebywać na rezerwie);

– Sędzia zawodów przed meczem musi otrzymać do wglądu następujące dokumenty:
1) dokumenty zezwalające na przeprowadzenie zawodów piłkarskich na danym boisku;
2) protokoły wypełnione przez oba zespoły w systemie extranet lub na druku papierowym podpisane przez kapitanów i kierowników drużyn; protokoły muszą zawierać oświadczenie o posiadaniu przez zawodników aktualnych badań lekarskich, podpisane przez kierowników lub trenerów drużyn;
3) aktualne licencje trenerów prowadzących drużyny.