Kurs sędziowski w podokręgu Rybnik

Kurs sędziowski w podokręgu Rybnik

Kolegium Sędziów – Podokręg Rybnik, organizuje nabór na kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej.
Sędzią piłki nożnej może zostać obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, który spełnia następujące wymagania:
– wiek: minimum 16 lat,
– posiada wykształcenie średnie, bądź jest uczniem szkoły średniej,
– posiada dobrą ogólną sprawność fizyczną oraz sportową sylwetkę,
– odznacza się nienaganną postawą etyczno-moralną i nie był karany,
– wypełnione ankiety, należy przesyłać na – kurssedziowski.rybnik@wp.pl lub bezpośrednio do biura Podokręgu Rybnik. (link do ankiety: http://www.ksrybnik.eu/images/pdf/ankietasedziego.pdf )
Sędzią może zostać czynny zawodnik!!!
Serdecznie Zapraszamy również zainteresowane Panie!!!

ZAPISY TRWAJĄ DO KOŃCA LUTEGO 2023 r.
Dane kontaktowe:
e-mail: kurssedziowski.rybnik@wp.pl
nr tel: 503 076 264 , 721 308 148
Znajdziesz nas na Facebooku

Kurs sędziowski w podokręgu Zabrze

Kurs sędziowski w podokręgu Zabrze

Kolegium Sędziów Śl.ZPN Podokręg Zabrze organizuje kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej. Zapraszamy chętnych, zarówno panie jak i panów do uczestnictwa w kursie oraz spróbowanie swoich umiejętności na boisku w charakterze sędziego.
Informacje na plakacie.
Kurs sędziowski w podokręgu Bielsko – Biała

Kurs sędziowski w podokręgu Bielsko – Biała

Zapraszamy na kurs sędziowski w podokręgu Bielsko – Biała
Zgłoszenie powinno zawierać następujące dane:
– imię i nazwisko,
– adres,
– datę urodzenia
– numer telefonu.

Wymagania:
– ukończone 16 lat,
– średnie wykształcenie lub w trakcie nauki,
– dobry stan zdrowia,
– niekaralność,
– sprawność fizyczna

Zgłoszenia należy składać do 31 stycznia 2023 r. na adres e-mail: ksbielsko-biala@wp.pl

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt: 664 266 077 – Piotr Szypuła

Kurs sędziowski w podokręgu Sosnowiec

Kurs sędziowski w podokręgu Sosnowiec

Kolegium Sędziów Piłki Nożnej- Podokręg Sosnowiec w I kwartale 2023 roku organizuje
„Kurs dla kandydatów na sędziów piłki nożnej”

Celem kursu jest zapoznanie Kandydatów z Przepisami Gry w Piłkę Nożną, a także przybliżenie
odpowiedzialnej roli sędziego piłkarskiego na zawodach,
Zajęcia Kursu będą miały formę seminaryjną, prowadzić je będą doświadczeni sędziowie i obserwatorzy
z wykorzystaniem najnowszych materiałów szkoleniowych. Kurs zakończy się egzaminem z wiedzy
teoretycznej i sprawności fizycznej, osoby które pozytywnie ukończą szkolenie otrzymają uprawnienia
sędziego próbnego co upoważnia do prowadzenia zawodów piłkarskich.

Wymagane warunki dla zakwalifikowania kandydata do udziału w „Kursie dla kandydatów na sędziego
piłki nożnej”:
1. Wiek kandydata ukończone 16 lat ( mile widziane kobiety)
– zgoda opiekuna ustawowego na udział w Kursie (dot. kandydatów poniżej 18 roku życia).
– w dniu rozpoczęcia Kursu osoba zgłaszająca się musi posiadać ukończony 16 rok życia,
ponieważ w okresie 16-18 lat osoba ta posiada status: „sędziego – kandydata”. Sędzią
próbnym może zostać osoba pełnoletnia ( po ukończenie 18 lat).
2. Wykształcenie min. średnie, należy przedłożyć dokument (kserokopię) określający poziom
wykształcenia . W wypadku kandydatów kontynuujących naukę należy przedstawić ostatni dokument
(świadectwo maturalne lub zaświadczenie o kontynuacji nauki w szkole kończącej się maturą itp.)
3. Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do czynnego sędziowania, jest to warunek
dopuszczenia kandydata do egzaminu teoretycznego i sprawnościowego.
4. Złożone osobiście w siedzibie Podokręgu przez osobę zainteresowaną ankieta, zaświadczenie
kandydata o niekaralności oraz trzy podpisane zdjęcia formatu legitymacyjnego. / prosimy o
wypisanie dokumentów drukowanymi literami./
– wzór ankiety dostępny na stronie internetowej: KOLEGIUM SĘDZIÓW – PODOKRĘG
SOSNOWIEC
5. Wszelkie informacje dotyczące „Kursu…”, osobiste zapisy odbywać będą się w piątki
16 grudnia 2022 roku oraz 13 i 20 stycznia 2023 roku w godzinach od 1630 do 1730 w siedzibie
Podokręgu Sosnowiec, adres: Śląski Związek Piłki Nożnej – Podokręg Sosnowiec ul. Rzeźnicza 12 ,
41-200 Sosnowiec
6. Zapisy w formie elektronicznej prosimy kierować na adres mail : sedzia.sosnowiec@gmail.com z
zastrzeżeniem, iż wszelkie wymagane dokumenty należy dostarczyć na pierwsze spotkanie.
7. ROZPOCZĘCIE KURSU W DNIU 3 LUTEGO O GODZINIE 17.00 W SIEDZIBIE
PODOKRĘGU SOSNOWIEC