Kilka zasad dotyczących obsady oraz urlopów na Szczeblu Śląskiego ZPN

Sędziowie grup TOP Amator (A,B,C) oraz asystenci szczebla centralnego proszeni są  o zgłaszanie otrzymanych meczy z centrali do poniedziałku godz. 18:00 na adres mailowy: obsada.ksslaskizpn@gmail.com w celu dokonania obsady na zawodach szczebla okręgu.
– Sędzia główny zgłasza w mailu wszystkich członków zespołu z Śląskiego ZPN.
– W przypadku gdy na zawody sędzia został delegowany w pojedynkę (AS, Techniczny, VAR, AVAR) sam musi zadbać o wysłanie maila.
– Sędziowie TOP C (3 Liga) wraz z otrzymanym meczem załączają również asystentów których chcą zabrać na mecz.
– Jeżeli sędzia nie otrzymał żadnej obsady na szczeblu centralnym, proszony jest o zgłoszenie dyspozycji do sędziowania na wskazany adres mailowy.
– Jeżeli sędzia pełni funkcję sędziego technicznego w godzinach wieczornych, a rano jest chętny do sędziowania na szczeblu okręgu również proszę o informację na maila.
Nieprzesłanie maila będzie równało się z nieobsadzeniem na zawody szczebla okręgu w nadchodzącym weekendzie.

Przypominamy że zasada akceptowania meczy pozostaje bez zmian tj.
– mecze powinny być akceptowane niezwłocznie po otrzymaniu powiadomienia.
– niezaakceptowanie meczu do środy godz. 15:00 będzie skutkowało wycofaniem z meczu.

Wszystkie sprawy związane z obsadą powinny być kierowane tylko i wyłącznie na adres mailowy: obsada.ksslaskizpn@gmail.com

– Tylko w wyjątkowych sytuacjach, lub nagłej niedyspozycji proszę kontaktować się z Przewodniczącym Kolegium Sędziów ŚLZPN.
– Jeżeli sędzia jest czynnym zawodnikiem lub działaczem klubu który gra na Szczeblu Okręgu Śląskiego Związku Piłki Nożnej jest zobowiązany poinformować o tym na wskazany adres mailowy.

Zasady urlopowania:
– Urlop zgłaszamy minimum 10 dni wcześniej za pomocą systemu pzpn24.pzpn.pl
– Tylko urlop długoterminowy trwający powyżej 7 dni (wyjazd, kontuzja, praca, studia) lub urlop cykliczny (np. każda sobota miesiąca) zgłaszamy na adres mailowy:  obsada.ksslaskizpn@gmail.com