Zespół ds. interpretacji Przepisów Gry

SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU DS. INTERPRETACJI PRZEPISÓW GRY


1. Jarzębak Sebastian – Katowice

2. Lasyk PiotrBytom

3. Smaczny SławomirSekretarz – Bytom

4. Wajda Tomasz Żywiec

 

Zespół ds. interpretacji przepisów gry został powołany w celu udzielenia pomocy Komisjom Szkoleniowym Podokręgów w interpretacji przepisów gry opartej na najbardziej aktualnych wytycznych KS PZPN. Nie należy traktować go jako instancję „odwoławczą” ale wspierającą działania szkoleniowe Podokręgów.

Pytania i wątpliwości interpretacyjne należy kierować za pośrednictwem Przewodniczących KS Podokręgów na oficjalny adres Prezydium KS Śląskigo ZPN tj. ksslaskizpn@gmail.com

Do przesłanego pytania należy dołączyć odpowiedź wraz z uzasadnieniem oraz opisać wątpliwości, które ono budzi. Najciekawsze pytania wraz z interpretacją przygotowaną przez zespół będą publikowane na stronie KS Śląskiego ZPN.