Zespoły szkoleniowe

Koordynacja szkoleń w Podokręgach – Jarzębak Sebastian, Lasyk Piotr

Szkolenie Wojewódzkiej Kadry Asystentów – Lekki Bartłomej, Myrmus Krzysztof

Opieka nad Grupą Szkoleniową Sędzi – Stachura Tadeusz

Koordynacja i nadzór nad przygotowaniem fizycznym sędziów III ligi i Kadry – Wajda Tomasz