Zespoły szkoleniowe

Komisja Szkoleniowa
SKŁAD OSOBOWY KOMISJI SZKOLENIOWEJ KOLEGIUM SĘDZIÓW ŚLĄSKIEGO ZPN

1. Chudy Andrzej – Przewodniczący – Zabrze

2. Bielawski Marcin – Katowice

3. Bukowczan Dawid – Żywiec 

4. Górecki Mirosław – Katowice

5. Jakubczyk Adam – Katowice

6. Jarzębak Sebastian – Katowice

7. Kita Artur – Częstochowa

8. Kostoń Ryszard – Sosnowiec

9. Kowalewski Sławomir – Bielsko Biała

10. Kruczyński Daniel – Żywiec

11. Lasyk Piotr – Bytom

12. Lekki Bartłomiej – Zabrze

13. Lis Jacek – Katowice

14. Lis Marcin – Katowice

15. Małek Robert – Zabrze

16. Myrmus Krzysztof – Skoczów

17. Należnik Andrzej – Katowice

18. Popczyk Władysław – Częstochowa

19. Rokosz Damian – Katowice

20. Rokosz Rafał – Katowice

21. Rusek Tomasz – Katowice

22. Stachura Tadeusz – Zabrze

23. Szczurek Wojciech – Bielsko Biała

24. Szymanek Zbigniew – Katowice

25. Wajda Tomasz – Żywiec

26. Smaczny Sławomir – Bytom

27. Zając Michał – Sosnowiec

 

Zespół ds. interpretacji Przepisów Gry
SKŁAD OSOBOWY ZESPOŁU DS. INTERPRETACJI PRZEPISÓW GRY

1. Jarzębak Sebastian – Katowice

2. Lasyk Piotr – Bytom

3. Smaczny Sławomir – Sekretarz – Bytom

4. Wajda Tomasz – Żywiec

 

Zespół ds. interpretacji przepisów gry został powołany w celu
 udzielenia pomocy Komisjom Szkoleniowym Podokręgów
w interpretacji przepisów gry opartej na najbardziej
aktualnych wytycznych KS PZPN. Nie należy traktować go jako instancję „odwoławczą”
ale wspierającą działania szkoleniowe Podokręgów.

Pytania i wątpliwości interpretacyjne należy kierować
za pośrednictwem Przewodniczących KS Podokręgów na oficjalny adres Prezydium KS Śląskigo ZPN
tj. ksslaskizpn@gmail.com

Do przesłanego pytania należy dołączyć odpowiedź wraz
z uzasadnieniem oraz opisać wątpliwości,
które ono budzi. Najciekawsze pytania wraz z interpretacją
przygotowaną przez zespół będą publikowane na stronie KS Śląskiego ZPN.