Urodził się 7 kwietnia 1941 roku w Tymowej, na Ziemi Brzeskiej i choć na sędziowską drogę wszedł w Krakowie, gdzie jako student Akademii Górniczo-Hutniczej rozpoczął swoją sportową pasję, to po ukończeniu studiów przeniósł się do Bytomia, gdzie rozpoczął pracę w Przedsiębiorstwie Robót Górniczych i związał się z Kolegium Sędziów Podokręgiem Bytom.

Jako sędzia przeprowadził 1775 zawodów wszystkich klas – w tym jako główny do III ligi, a jako asystent również szczebla centralnego. Następnie był obserwatorem-kwalifikatorem na meczach szczebla centralnego.

Jako działacz przez wiele lat pełnił funkcję Przewodniczącego Kolegium Sędziów Podokręgu Bytom był także Wiceprezesem do spraw finansowych. Ponadto w Śląskim Związku Piłki Nożnej był członkiem zarządu Kolegium Sędziów oraz działał w Kole/Klubie Seniora.

Zarząd Kolegium Sędziów Śląskiego Związku Piłki Nożnej składa najszczersze kondolencje rodzinie oraz bliskim.